Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?

148 posts, 8 pages, 86,012 views

Aukikco

Posts: 132

#1 • • Aukikco
Niin, tästähän on viime aikoina puhuttu melkoisen paljon. Laillistamisella tarkoitetaan siis yleensä käyttörangaistuksista luopumista sekä huumeiden valmistuksen ja myynnin poistamista rikollisorganisaatioiden käsistä - toisin sanoen säännöstelyä ikärajoineen, tarkkaan valvottujen toimielimien avulla. Dekriminalisaatiolla tarkoitetaan pelkästään hallussapidon ja käytön rangaistavuuden poistamista.

Allaoleva on subjektiivisten näkemysteni värittämää, ottakaa toki suolaripauksen kera. Kuitenkin, koska ajatuskin huumeiden laillistamisesta on niin pitkään ollut tabu, pyytäisin nöyrästi vastustajia lukemaan tekstini kokonaisuudessaan - väitän, että moni vastustaa ajatusta ennakko-oletustensa eikä faktatiedon perusteella (johon jokaisella toki on oikeus).


Huumeiden täyskieltolakia on vastustettu mm. seuraavanlaisilla pointeilla:

* Laittomien huumeiden usein sisältämät jatkeaineet sisältävät terveydelle vaarallisia epäpuhtauksia
* Sosiaaliset kysymykset (mm. leimautumisen pelko), joiden seurauksena käyttäjät eivät välttämättä hae apua mahdollisten ongelmien ilmetessä. Kriminalisoinnista seuraa syrjäytymistä - monen huumeidenkäyttäjän ainoa rikos on käyttää laitonta päihdettä
* Huumeiden demonisointi ja käyttäjien kriminalisointi johtaa epäluottamukseen virkamiesten ja käyttäjien välillä, jonka seurauksena myös uskottava valistus on hankalaa
* Laittomista levityskanavista johtuva korkea hintataso, jonka seurauksena vaikeasti addiktoituneet joutuvat rahoittamaan käyttöään rikoksin; tämä lankeaa yhteiskunnan maksettavaksi
* Täyskiellot eivät ole onnistuneet vähentämään huumeiden käyttöä tai huumeista seuraavia ongelmia
* Ihmisillä on oltava oikeus tehdä omalla kehollaan mitä tahtovat niin kauan kuin eivät vahingoita muita
* Huumeiden laittomuus tulee kalliiksi. Verotettuina huumeista syntyisi tuloja, joita voitaisiin käyttää huumehaittojen hoitamiseen.
* Laittomus vaikeuttaa huumeiden tieteellistä tutkimusta.
* Nollatoleranssi on laki jota ei käytännössä ole mahdollista valvoa.
* Huumeista on toisinaan ihan hyötyäkin

Vaikka kaikki päihteet ovat potentiaalisen haitallisia, eivät täyskiellot tutkimustiedon mukaan onnistu karsimaan päihteiden käyttömääriä eivätkä etenkään käytöstä seuraavia haittoja, jotka kohdistuvat käyttäjien itsensä lisäksi myös sivullisiin ja yhteiskuntaan kokonaisuutena.

Huumeiden kieltolakia on verrattu paljon väkivaltaa ja mafiatuloja synnyttäneeseen alkoholikieltolakiin 1930-luvulla. Suuret huumekartellit hyötyvät nollatoleranssista (ja eräs Eteläamerikkalainen huumepomohan onkin avoimesti kiittänyt Yhdysvaltoja huumesodan ylläpitämisestä). Mitä enemmän kontrollia kiristetään, sitä suuremmat voittomarginaalit huumekauppiaille tarjoutuu. Kun yksi huumekauppias otetaan kiinni, syntyy tyhjiö joka täyttyy uusilla yrittäjillä hyvin nopeasti - aina löytyy heikossa elämäntilanteessa olevia, epätoivoisia ihmisiä jotka ovat valmiita ottamaan riskejä selviytyäkseen.

Huumeiden laittomuuden on myös nähty aiheuttavan suurta haittaa niille maille, jossa huumeita suuressa mittakaavassa - laittomia markkinoita varten - valmistetaan.


Laillistamista on vastustettu mm. seuraavilla perusteilla:
- Tiukan kontrollin Ruotsissa huumeiden käyttö on suhteellisen vähäistä
- Laillistaminen lähettäisi vääränlaisen viestin siitä, että huumeet olisivat hyvä asia
- Kieltolain sanotaan kasvattavan huumeiden hintoja, jonka oletetaan vähentävän käyttöä
- Huumeet on pidettävä kiellettynä koska ne ovat haitallisia ja liberaalimman päihdepolitiikan uskotaan kasvattavan haittoja
- Moraalinen kannanotto: "Huumeet ovat väärin/pahoja", eikä niitä siksi tule hyväksyä millään asteella
- Laillistamisen pelätään kasvattavan terveydenhuollon kuluja
- Kuosikuskit
- Jos käyttö jo addiktiot lisääntyvät, yhteiskunta kärsii käyttäjien rampautumisesta
- Huumeet aiheuttavat rikollisuutta

En varmastikaan ole kaikista objektiivisin laillistamista vastustavien näkemysten esittelijä, koska pidän monia noista pointeista täysin absudeina. Tein parhaani! Tehkää te paremmin. Haluaisin kuulla haastavia ja kantavia argumentteja laillistamista vastaan.


Voisiko huumeiden laillistaminen olla vähiten huono ratkaisu huumeongelmaan - ei vain Suomen vaan koko maailman mittakaavassa? Varmuutta ei toki ole saatavilla, koska, kuinka ollakaan, huumeet ovat toistaiseksi laittomia, eikä laillistamisen seurauksista siten voi olla ehdotonta varmuutta.

Liberaalimpaa päihdepolitiikkaa on kuitenkin varovaisesti kokeiltu, ja pahimmat pelot huumeongelman käsiinräjähtämisestä ovat osoittautuneet aiheettomiksi. Jo useampi maa, Portugal etunenässä (ks. mm. Cato Instituten raportti), on dekriminalisoinut huumeiden käytön. Tsekki seurasi tänä kesänä perässä, ja aiemmin mm. Meksiko, Kolumbia ja Argentiina ovat laillistaneet.

Sveitsissä ja muutamassa muussakin maassa jaetaan heroiinia vaikeasti riippuvaisille. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä.


Satunnaisia lainauksia:

British Medical Journal: An alternative to the war on drugs
"Senior Policy Analyst Stephen Rolles argues that we need to end the criminalisation of drugs and instead set up regulatory models that will control drug markets and reduce the health and social harms caused by current policy"

Kommentti Pohjois-Walesin poliisipäälliköltä: "If policy on drugs is in future to be pragmatic not moralistic, driven by ethics not dogma, then the current prohibitionist stance will have to be swept away as both unworkable and immoral, to be replaced with an evidence-based unified system (specifically including tobacco and alcohol) aimed at minimisation of harms to society.

Norja: "On 18 June 2010, Knut Storberget, Minister of Justice and the Police announced that the ministry is working on new drug policy involving decriminalization by the Portugal model, which will be introduced to parliament before the next general election".

"Consider Drug Regulation" says ex-president of Royal College of Physicians
"I feel like finishing my presidency on a controversial note. I personally back the chairman of the UK Bar Council, Nicholas Green QC, when he calls for drug laws to be reconsidered with a view to decriminalising illicit drugs use. This could drastically reduce crime and improve health. Drugs should still be regulated, and the argument for decriminalising them is clearly made by Stephen Rolles in the latest edition of the BMJ."

Drug Prohibition and Public Health: 25 Years of Evidence
"Drugs can certainly cause harm, but our selective application of punitive drug prohibition laws are at least as dangerous. These laws have spawned a lethal biosocial ecology in which the poorest nations and communities are ravaged by uncontrolled criminal drug markets, emerging infectious diseases, and the widespread corruption of civil society."

BC Centre for Excellence in HIV/AIDS: New Report Finds Drug Prohibition, Stricter Law Enforcement Key Sources of Violence and Gun Crime
"The systematic review identified 15 international studies examining the impact of drug-law enforcement on violence. Contrary to the prevailing belief that drug-law enforcement reduces violence, 87% of the studies (13 studies) observed that drug law enforcement was associated with increasing levels of drug-market violence."

Good politics, bad policy: drug prohibition ignores science, compassion, experience and logic.
"The Senate and Commons reports essentially vindicated the 1972 conclusion of the Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs, chaired by Gerald Le Dain, that drug prohibition was more harmful than could be justified given that it could not produce the decline in drug use that its defenders repeatedly promised. On the basis of science, compassion, experience and logic the path toward drug law reform was clearly laid out by early 2003."

"What is most vexing, from the standpoint of one who has studied this issue for the past 20 years, is that drug prohibition cannot deliver on its objectives, yet no evidence of constant failure seems to damage its appeal to policymakers. It remains resistant to reform or revision because its defenders can answer every criticism with some version of "if prohibition does not produce the results we want, it's because of our collective unwillingness to do what is necessary to make it work."


Muutama lisälinkki:
UN expert calls for a fundamental shift in global drug control policy
Huumeongelma-blogi: Laittomaan kannabikseen liittyvä kulttuuri on vaarallisempaa kuin kannabiksen terveyshaitat (argumentit pätevät muihinkin huumeisiin)
Wikipedia: Arguments for and Against Drug Prohibition
Transform: After the War on Drugs - Blueprint for Regulation - keskustelun herättämiseen tarkoitettu ehdotus siitä, millaisin keinoin huumeiden säännöstely kieltolain jälkeen voitaisiin käytännössä toteuttaa.
Huumeiden laillistamisen FAQ
The Economist: Prohibition Has Failed - Legalization is the Least Bad Solution
Should We Legalize Drugs? History Answers Yes
Milton Friedman - Why Drugs Should Be Legalized


Jes, toivottavasti syntyy rakentavaa keskustelua.
Aukikco

Posts: 132

#2 • • Aukikco
Lisää huumehäiriöisten propagandaa Huumeongelma-blogista: Huumeiden dekriminalisaatio kannattaa.

Ote tekstistä:

Portugalin dekriminalisaatio on ollut valtava menestys minkä tahansa mittapuun mukaan. Monien huumeiden käyttö on kiistattomasti vähentynyt useissa luokissa, esimerkiksi 15-19-vuotiaiden keskuudessa. Siellä missä käyttömäärät ovat kasvaneet, on kasvu ollut vähäistä - huomattavasti vähäisempää kuin useimmissa täyskieltoja ylläpitävissä EU-maissa.

Portugalissa, jossa huumeongelma oli aiemmin Euroopan pahimmasta päästä, kannabiksen käyttömäärät ovat tällä hetkellä Euroopan alhaisimpia, ja kokaiinin yksi alhaisimmista. Huumeisiin liittyvät ongelmat, esimerkiksi HIV:n ja hepatiitin leviäminen ja huumekuolemat, ovat kääntyneet jyrkkään laskuun.

Tutkimustietojen lisäksi Portugalin dekriminalisaation menestystä ilmentää se, ettei käyttökieltojen palauttamiselle ole juurikaan poliittista painetta. Kuten sosiaalisesti konservatiivisessa roomalaiskatolisessa maassa voi olettaa tapahtuvan, herätti dekriminalisaatioehdotus kiivaan väittelyn vuosikymmen sitten.

Monet poliitikot povasivat hurjia kauhukuvia - räjähtänyttä huumeidenkäyttöä nuorison keskuudessa ja Lissabonin muutosta "turistien huumetaivaaksi".

Yksikään noista kauhuskenaarioista ei kuitenkaan toteutunut. Portugalin asukkaat, joilla on mahdollisuus verrata 1990-luvun alun käsistä karannutta huumeongelmaa nykyiseen, huomattavasti kohentuneeseen tilanteeseen, eivät juurikaan kannata paluuta käyttökieltoihin. Myöskään yksikään vaikutusvaltainen poliitikko ei sellaista peräänkuuluta.

NeonCat^

Posts: 30

#3 • • NeonCat^
En, mutta kannabis irti huumeista!!
SamHard

Posts: 2,098

#4 • • SamHard
En. Pitäisikö laskea alkoholin kansanterveydedelliset kustannukset verrattu kannabikseen?
Huumeistä en puhu vaan kannabiksesta.
Damien

Posts: 2,879

#5 • • Damien [tr3ox]
Siinä sitä taas on kaksi mainiota esimerkkiä siitä, miten pilvi todellakin pehmentää pään. Eivät kannata järkeä, mutta oman päihteensä kuitenkin haluaisivat laillistaa. Ihanat rakkaat puusilmät, pitäiskö rullata pari spliffiä vähempi, niin ei tarttis vainottaa niiden muidenkaan huumeiden vuoksi?
SamHard

Posts: 2,098

#6 • • SamHard

Replying to Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?:

Siinä sitä taas on kaksi mainiota esimerkkiä siitä, miten pilvi todellakin pehmentää pään. Eivät kannata järkeä, mutta oman päihteensä kuitenkin haluaisivat laillistaa. Ihanat rakkaat puusilmät, pitäiskö rullata pari spliffiä vähempi, niin ei tarttis vainottaa niiden muidenkaan huumeiden vuoksi?Kannabis zombeja on jo kaikkialla eikä niille valitettvasti voi mitään! Osa niistä on karannut luontoon ja villiintynyt, ja osa saatiin takas isoilla haaveilla ja herkkupaloilla!
Damien

Posts: 2,879

#7 • • Damien [tr3ox]

Replying to Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?:

Kannabis zombeja on jo kaikkialla eikä niille valitettvasti voi mitään! Osa niistä on karannut luontoon ja villiintynyt, ja osa saatiin takas isoilla haaveilla ja herkkupaloilla!Eiks Zombien pitäis tykätä aivoista? Miksi siis hylkäät tämänkin vähäisen järjen äänen, jota nyt yritämme saada kuuluville?
Aukikco

Posts: 132

#8 • • Aukikco
Kuulisin ihan mielelläni argumentteja kaikkien huumeiden laillistamista vastaan. Pelkän kannabiksen laillistamisen kannattaminen on musta todella epäilyttävää puuhaa, vaikka se on toki minustakin hyvä veto yhtenä ensimmäisistä askeleista järkevämmän päihdepolitiikan luomiseen...
SamHard

Posts: 2,098

#9 • • SamHard

Replying to Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?:


---
Kannabis zombeja on jo kaikkialla eikä niille valitettvasti voi mitään! Osa niistä on karannut luontoon ja villiintynyt, ja osa saatiin takas isoilla haaveilla ja herkkupaloilla!
---


Eiks Zombien pitäis tykätä aivoista? Miksi siis hylkäät tämänkin vähäisen järjen äänen, jota nyt yritämme saada kuuluville?Ei mee läpi vaan ohi ja yli ja varmaan alikin.
Damien

Posts: 2,879

#10 • • Damien [tr3ox]

Replying to Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?:

Ei mee läpi vaan ohi ja yli ja varmaan alikin.Niin tämän olen ymmärtänyt ensimmäisestä postistasi asti, mutta minkä vuoksi huumeita ei voisi käsitellä yhteiskunnan kannalta järkevästi? Et ole perustellut tätä kantaasi vielä millään tavalla.
Jusna666

Posts: 1,447

#11 • • Jusna666 Diablo
Kerrankin järkevä gallup aiheesta, eikä ainaista kannabis sitä, kannabis tätä jauhantaa.
Monille tuntuu jotenkin olevan utopiaa että maailmassa on muitakin, joidenkin kohdalla paljon paremmin toimivia päihdyttäviä aineita, kuin kannabis.
Itselleni on periaatteessa sama, että joko sallittaan kaikki tai sitten jos kielettyä niin pitäisi kieltää myös alkoholi ja tupakkavalmisteet tasapuolisuuden vuoksi.

--
Sisältää voimakkaita kohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille

SamHard

Posts: 2,098

#12 • • SamHard

Replying to Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?:


---
Ei mee läpi vaan ohi ja yli ja varmaan alikin.
---


Niin tämän olen ymmärtänyt ensimmäisestä postistasi asti, mutta minkä vuoksi huumeita ei voisi käsitellä yhteiskunnan kannalta järkevästi? Et ole perustellut tätä kantaasi vielä millään tavalla.En tähän topikiin, mutta aika moneen muuhun vastaavan ihan sieltä ruohonjuuritasolta
alkaen, enkä jokaiseen uuteen huumetopikkiin ole alkanut kantaani, ja perusteluita
kopioimaan sieltä useammasta vanhasta topikista.

Eli en ole meinannutkaan perustella enää tähän topikkiin kansalaisen perusoikeuksien mukaisia
jokaisen yksilön omaan elämänvalintaan liittyviä filosofisia kysymyksiä, tai ihan rahallisesti ja kylmästi kansanterveyteen liittyviä pointteja eri nautintoaineista olivatpa ne laillisiä ja tappavia, tai laittomasti tappavia, tai vain vaan laittomia ja harmitomia, tai laittomasti ilman perusteltuja tutkimuksia laittomia.

En jaksa enää pistää samoan asiota jokaiseen topikiin. Over and out!
Damien

Posts: 2,879

#13 • • Edited Damien [tr3ox]

Replying to Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?:

En jaksa enää pistää samoan asiota jokaiseen topikiin. Over and out!Eikös se perseily vaadi aivan samanlaista jaksamista, kuin kantansa tehokas artikulointi?


edit:

eli sä oot siis laiskistunut, koska pikaisella haulla päihdekeskustelu alueelta näyttäis siltä, että sä oot vielä muutaman sivun meitsiä jäljessä:

http://klubitus.org/forum_haku.php?hae=&profiili=samhard&kohde=viestit&alue[]=31

http://klubitus.org/forum_haku.php?hae=&profiili=damien&kohde=viestit&alue[]=31

ps. *vink*

edit2: Paska editti, ei toi näytä, mut jos klikkaat viestit ja uuden haun päihdealueelta, niin sulle tulee 2 mulle 5 sivua.
anis

Posts: 2,451

#14 • • anis
En todellakaan kannata. Mutta en kyllä mitään käyttäjien rankaisemistakaan.

--
Pidätte minusta vain koska minäkin pidän itsestäni.

Jago

Posts: 4,039

#16 • • Jago un-trained monkee
Harvinaisen hyvää tekstiä.

Oon ollu tosi epäileväinen laillistamisten suhteen aikasemmin, mutta mitä enemmän lukee juttuja aiheesta sitä enemmän näyttäisi huumeista aiheutuvat ongelmat johtuvan kriminalisoinnista. Eihän alkoholistien tartte rahottaa käyttöönsä rikoksilla, koska hinnat pysyy kohtuudessa. Eikä alkoholistien tartte pelätä poliisia, joten ne uskaltaa mennä poliisille, jos jotain hämärää tapahtuu. Suurin osa huumeiden käyttäjistä vastaa varmasti suurta osaa alkoholin käyttäjistä. Ongelmakäyttäjien määrän en näkisi kasvavan. Ehkä laillistaminen mahdollistaisi nopeamman avunhaun ja ehkäisisi syrjäytymistä.

--
Sound is the origin of all form, with matter shaping itself in response to the vibration of the universe

useri

Posts: 36

#18 • • useri insideOutside
Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?....

kannatan järkevää keskustelua...
ja asiasta pitää voida puhua rehellisesti...

pohdinta...

miksi baseHyppääjiä... (olikos laitontakin vielä suomessa..)
yms...?
ex ja äks urheilijoita ihaillaan...
selvemmin näemme tämän ihailun esim
Formula-ralli kuskien ihailuna...

ihailu syntyy tiettyjen lajien "kuoleman vaarasta"...
seksikästä... varsinkin media sellaista...

jos "tero tinneri" vetää 23v vuotiaana päin seinää
formula p luokassa ja kuolee...
hän kuolee sankarina...
omituisen asiasta tekee se...

että toisella tavalla....
itsellään uhkarointi ja hegen heiton kuiva harjottelua
vahdataan miljardeilla maailmassa...
"EI SAA!"

miksi... ?

mihin päättyy ihjmisen itsemäärämisoikeus...
miksi saan hypätä suksille ja tulla vuorenrinnettä
alas 200km... kaatua.. ja tehdä itsestän aladoobia...

autolla-veneellä-fillarilla... toisen nyrkillä... jalalla...
hanskalla miten vain ...
voin tehdä itsestäni osan urheiluhistoriaa...
eikä ketään huuda kuinka väärin on urheilu...
vaikka tulisi ruumita...

mutta jos joku rassukka vetää
pe-la jotain kemikaalia tai polttaa
kannabista niin ollaan sitten "kaikki"
yhdessä rintamassa hokemassa kuinka
vaarallista se on... KELLE.. ?

laskennallisesti kuinka vaarallista
esim normi pirin vetäminen on ?
onkohan joku laskenut..

suomessa huumeisiin kuolleiden
määrä....(vrt autoonnettomuudet)
ei oikeen tunnu kohtaavan sitä
energiaa mitä huumeiden vastustamiseen
menee...

suurempi ongelma on ihmisten
ahdistus... tyhjyys... yksinäisyys...
eikä mikään sitruunahapon ja sokerin
niistäminen nenään... pe-la...

"ei mua kiinnosta... mulle riittää viina"
0nkohan noin... ?
kun luullaan että kaikista tulis narsuja
jos humehii olis tarjolla...
*herskainen ilme samalla kun vetää piri tööttiä...*

yksi kovimmista päänsekoittajista
on vapaasti saatavilla... joka kaupasta... kioskista....
eikö ole jännää ettei kaikki oo antennit vinossa...
luulis et kaikki juoksis ostaa tai varastaa
impattavaa...
on se vaan kumma... jengi ei tykkää
impata...

mitenköhän on mahdollista että
nää muut tavarat tarttee niin törkeesti
vahtimista ja kyttäämistä...
ku muuten kaikista tulis narsuja...

kaikki tykkää laskuista...
.

--
hakusessa... älykkyys..

polly

Posts: 1,259

#19 • • polly Herra
Kaikkien huumeiden laillistamisessa on muutamia isoja ongelmia.
kuinka valvotaan tappavien huumeiden annostelua esimerkiksi heroinin jonka kerta-annokset ovat hyvinkin pieniä ja yliannostus voi tapahtua helposti kokeneellekin käyttäjälle. tietenkin opiaatteja voi myös polttaa jolloin yliannostus riski putoaa.

riippuvuus näkökulma on aivan turha, sellasta huumetta ei ole johon jäisi heti koukkuun, jopa nopean fyysistä riippuvuutta aiheuttavia aineita kuten crack kokaiini ja heroiini tulee käyttää useampi vuorokausi yhteen menoon ennen kuin fyysinen riippuvuus syntyy, henkisen riippuvuuden syntymiseen taas huumeiden laillisuudella ei ole mitään yhteyttä kun se yleensä syntyy siitä että päihde tulee täyttämään jonkin tarpeen ihmisen elämässä, eli perus kysymys miksi jeppe juo ;)
golem

Posts: 1,198

#20 • • golem Golem

Replying to Kannatatko kaikkien huumeiden laillistamista?:

Kaikkien huumeiden laillistamisessa on muutamia isoja ongelmia.
kuinka valvotaan tappavien huumeiden annostelua esimerkiksi heroinin jonka kerta-annokset ovat hyvinkin pieniä ja yliannostus voi tapahtua helposti kokeneellekin käyttäjälle. tietenkin opiaatteja voi myös polttaa jolloin yliannostus riski putoaa.

riippuvuus näkökulma on aivan turha, sellasta huumetta ei ole johon jäisi heti koukkuun, jopa nopean fyysistä riippuvuutta aiheuttavia aineita kuten crack kokaiini ja heroiini tulee käyttää useampi vuorokausi yhteen menoon ennen kuin fyysinen riippuvuus syntyy, henkisen riippuvuuden syntymiseen taas huumeiden laillisuudella ei ole mitään yhteyttä kun se yleensä syntyy siitä että päihde tulee täyttämään jonkin tarpeen ihmisen elämässä, eli perus kysymys miksi jeppe juo ;)Mä oon joskus miettinyt tätä. Jos jonain päivänä tähän mentäisiin (en siis millään tavalla ota kantaa et pitäiskö mennä tähän), niin valvominen voisi tapahtua samalla tapaa kuin auton ajon valvominen.

Eli pitää suorittaa "päihdyttävien aineitten käyttölupa", joka on kuin ajokortti. Kyseinen lupa täytyy näyttää joka kerta kun käy apteekista ostamassa päihteitä, ja luvan saa käymällä koulutuksen ja tekemällä kokeet, jotka läpäisemällä voi ostaa aineita. Jos poliisi löytää ratsiassa aineita henkilöltä jolla ei ole lupaa, niin se on rikos niinkuin tähänkin asti (koska jos ei tunne aineita, niin ei oo hyvä niihin myöskään koskea).