luomisen tuska

musiikin tekeminen, laitteistot, ohjelmistot jne.