DJ jamit ⏆⏆ dj JAM

  From until   www.facebook.com/…/762499574144639  
Esitystaiteen Keskus, Helsinki   Show map

(info in english below)

dj jamit ovat jamit, joissa yhdistyy dj:n soittama musa ja kontakti-improvisaatiojamit.

tarkkavaistoinen dj seuraa yleisöä samalla intensiteetillä kuin improvisoiva muusikko improvisoivaa tanssijaa. 70-luvulla kontakti-improvisaatio syntyi tanssin kokemiseksi uudella tavalla ja kontakti-improjamit tuon kokemuksen jakamiseksi. dj jamit jatkavat ehdotuksia jameiksi vuonna 2019.

jamien visuaalisuus muuttuu hieman jokaisella kerralla. nappuloita vääntelee dj samee.

dj jamit toimivat musajamien periaatteella. voit tulla koska tahansa ja poistua koska tahansa.

jamipäivät ovat aina lauantaisin, koska nämä toimivat samalla täydellisinä etkoina.

jamipaikka ja -aika:
eskus - esitystaiteen keskus, sali 2 la 18. 5. klo 19 - 21.30

(eskus – esitystaiteen keskus, puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs. virallinen osoite: kaasutehtaankatu 1/33, 00540 helsinki.)

8e.

muutama erityinen huomio:

kuvaamme jameissa hieman kuvia ja mahdollisesti videota tulevia eventtejä varten. jos et halua, että sinut tunnistetaan kuvista, tule kertomaan siitä jameissa dj:lle ja rajaamme sinut pois kuvista.

dj jamit toimivat turvallisemman tilan periaatteilla. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen tai muulla tavoin syrjivä käyttäytyminen ei ole sallittua.

dj vastaa tilassa turvallisuudesta eikä hänellä ole koskaan liian kiire reagoida - ei vaikka olisi kuinka tiukka miksaus käynnissä - koska tämä on tärkeysjärjestyksen kärjessä.

tuu ja sekoo. tai tuu ja lepää. ei vaan voi tietää

⏆⏆

dj jam combines music played by a dj and a contact improvisation jam.

a sensitive dj watches the crowd as closely as an improvising musician watches an improvising dancer. contact improvisation was born in the 70's to experience dance in a new way and CI jams were born to share this experience. dj jam is one invitation for a jam in 2019.

the visuality of the jam will change slightly each time. dj samee twiddles the knobs.

dj jam works like a music jam. you can come and go as you please.

jams always happen on a saturday cause this might be a perfect way to start your nite out, too.

jam place and time:
eskus - performance center, studio 2 on saturday 18. 5. at 7pm-9.30pm.

(eskus – performance center, puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. official address: kaasutehtaankatu 1/33, 00540 helsinki.)

8e.

we'll take some photos and possibly shoot some video at the jam. if you'd rather not be seen in these, come and tell it to the dj and we'll sort it out.

dj jam is committed to the principles of safer space. this means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. racist, sexist, homophobic, transphobic or other oppressive behavior is not allowed.

dj is in charge of safety in the space and they are never too busy to react so do feel free to contact them at any point if you have any concerns.

come and flip. or come and rest. no one knows