Psykedeelien laillistaminen

352 posts, 18 pages, 280,356 views

Avatar
#342 • • Sir Henri Risti Guest
Se ei kuulu kenellekkään, mitä mä teen MUN ruumiilla, se on MUN RUUMIS: ei minkään liskojen! xD
Aukikco

Posts: 132

#344 • • Aukikco
Taikasienet aukovat päätä

Tuoreen tutkimuksen mukaan taikasienten sisältämä psilosybiini voi aiheuttaa pysyvää avoimuuden lisääntymistä, tarkoittaen mm. avoimuutta uusille ideoille, kokemuksille ja näkökulmille, sekä luovuutta. Onko se sitten hyvä hommeli vai ei, sitähän voi toki arvuutella. Otaksuttavasti sama avoimuus voi avittaa kriittistä, moniulotteista ajattelua mutta myös edesauttaa luiskahtamista epämääräisiin huuhaauskomuksiin.

Kiinnostavaa joka tapauksessa. Onko susta?
Max Power

Posts: 186

#346 • • Edited Max Power Techno hoodlum
PTSD:eetä on hoidettu kliinisissä kokeissa menestyksekkäästi extaasilla ja jopa parannuttu siitä täysin vaikka kaikki muu aiempi psykoterapia & mieliala/rauhoittava lääkityshoito olisi ollut tuloksetonta.

Ihmeellisiä ovat myrkkyjen tiet

uu, aa, korjataan sen verta että siis psykoterapia & extaasi kombo.
¡ Previous post a couple of years ago !
Aukikco

Posts: 132

#347 • • Aukikco
Tällaista suomalaisen journalismin rintamalla:

Vuoden tiedetoimittajaksi vastikään valittu Jani Kaaro hakee joukkorahoitusta psykedeelitutkimusta ja -terapiaa kartoittavalle artikkelilleen. Kaaron omin sanoin:

"Mielenkiintoisia pikkututkimuksia huumeiksi luokiteltujen psykoaktiivisten aineiden lääketieteellisistä sovelluksista tehdään maailmalla, mutta mitä tarvitaan, että ne muuttuvat todellisiksi hoitomuodoiksi meillä?

Jos suomalainen tutkija haluaa järjestää ensimmäisen kliinisen kokeen psykedeeleillä Suomessa, mitä se vaatii? Millaisia esteitä on ylitettävä? Kenet on vakuutettava? Ketkä sitä vastustaisivat? Onko edessä pitkä ja kivinen tie? Vai onko se vain ilmoitusasia ja helposti järjestettävissä? Jos jälkimmäinen on totta, miksi emme tee sitä?

Entäpä sama kysymys yleisemmin? Miten uudet hoitomuodot ylipäänsä vakiintuvat? Millaista pioneerihenkeä siihen tarvitaan?"

Tukemalla tätä projektia tuet laatujournalismin mahdollisuuksia laajemminkin. Internetin myötä kuluttajille käytännössä ilmaiseksi muuttuneen lehdistön nurja puoli on se, että selviytymisestään kamppailevia mediaorganisaatioita kiinnostaa ensisijaisesti lyhyet ja pinnalliset artikkelit, koska niiden tuottaminen on halpaa ja helppoa – ne tarjoavat toisin sanoen kustannustehokkaimmat tulovirrat.

Jokaisen tällaisen joukkorahoitusprojektin onnistuminen osoittaa, että ihmisillä todella on halua tukea laadukasta, syväluotaavaa, huolella taustoitettua journalismia, ja edesauttaa siten kokonaisuudessaan tasokkaan journalismin toteutumista ja alan elinvoimaisuutta.

Jos arvostat vahvaa, kantaaottavaa ja vastuullista lehdistöä ja laadukkaita, avartavia, perinpohjaisia artikkeleita, haluan rohkaista osoittamaan tukeasi tälle projektille lahjoituksen tai vaikkapa omalla seinälläsi jakamisen muodossa. Mieluiten tietysti molempien. Pidetään yhdessä huoli siitä, ettei kaikki journalismi taannu muutaman lauseen pintaraapaisuja suoltavaksi hötöntöttömasiinaksi!"

Kaaron joukkorahoitusprojekti löytyy tästä: http://rapport.fi/rapport/juttuidea.php?aid=225290

dB

Posts: 1,296

#349 • • Edited dB Digital Beat Music
Mun puolesta omapa on aivot ja keho jos ne halua sekottaa.
Mieluummin kuolen silti vanhana kuin nuorena.

Tupakointi on kyllä haitallista.
Niin naiivia suhtautumista aineisiin täällä, että huh huh.

Jos musiikki ilman huumeita ei tunnu miltään niin miksi sitten kuuntelet sitä?
Aukikco

Posts: 132

#351 • • Edited Aukikco
MDMA-avusteinen terapia kuolettaviin sairauksiin liittyvän ahdistuksen hoidossa
http://psykedeeliuutiset.blogspot.fi/2015/09/mdma-avusteinen-terapia-kuolettaviin.html

MDMA-avusteista terapiaa tutkitaan jo useampiin tarkoituksiin, mm. traumaperäisen stressihäiriön, autistien sosiaalisen ahdistuksen ja viimeisimpänä kuolettaviin sairauksiin liittyvän ahdistuksen hoidossa. Tutkija Philip Wolfsonin mukaan MDMA tukee "syvää, merkityksellistä ja poikkeuksellisen tehokasta psykoterapiaa".

Mikäli tutkimukset etenevät tutkijoiden suunnitelmien mukaisesti, MDMA-terapia hyväksytään traumaperäisen stressihäiriön viralliseksi hoidoksi vuonna 2021. Tämän tapahtuessa lääkäreille käy mahdolliseksi tarjota MDMA-terapiaa harkinnanvaraisesti myös muihin tarkoituksiin, ns. off label -hoitona.

http://facebook.com/psykedeeliuutiset
Aukikco

Posts: 132

#352 • • Aukikco
Tutkija kuvaa psilosybiinihoitoa "traumatisoivan kokemuksen vastakohdaksi"
http://psykedeeliuutiset.blogspot.fi/2015/09/tutkija-kuvaa-psilosybiinihoitoa.html

Addiktioihin erikoistuneen psykologi Michael Bogenschutzin mielenkiintoinen haastattelu. Bogenschutz kuvaa pilottitutkimustaan, jossa selvitettiin psilosybiiniavusteisen terapian tehoa alkoholismin hoidossa, ja käsittelee niin hoitomuodon mahdollisuuksia kuin tutkimukseen liittyviä rajoituksiakin.

Bogenschutz kuvaa psilosybiiniavusteisen terapian toimintamekanismia: "Mielestäni selkein analogia on traumaperäinen stressihäiriö (PTSD), jossa yksittäinen traumaattinen tapahtuma voi muuttaa ihmisen arkikokemusta pysyvästi. Vaikka niihin usein liittyy myös fyysistä väkivaltaa, ovat tällaiset traumat toisinaan pelkästään psykologisen tason ilmiöitä. PTSD on esimerkki siitä, kuinka yksittäinen voimakas kokemus voi aiheuttaa pysyviä psykologisia sekä mitattavissa olevia biologisia muutoksia aivojen toiminnassa ja rakenteessa. Psilosybiinin vaikutusta voidaan kuvata eräänlaisena käänteisenä PTSD:nä – kokemuksena, jonka myönteinen voimakkuus jättää mieleen ja aivoihin pysyvän jäljen."

Bogenschutzin mukaan monet riippuvuuksiaan hallintaan saaneet tuovat esiin sen merkitystä paranemisprosessissa, että ihminen kykenee kokemaan itsensä rakastamisen arvoisena; tätä oikein toteutettu psilosybiiniterapia voi tutkimusten mukaan edesauttaa. Hän kommentoi myös Jungin näkemystä, jonka mukaan riippuvuuksissa on monesti kyse ihmisen pyrkimyksestä löytää yhteyttä johonkin itsen ulkopuoliseen – mikä tarjoaa perspektiiviä siihen, miksi niin monet taistelevat riippuvuuksien kanssa. Haastattelu sivuaa myös psykedeelitutkimuksen uuden aallon potentiaalisten sudenkuoppien välttämistä.

http://facebook.com/psykedeeliuutiset